Kva er Dalalan?

Dalalan har vært eit arrangement heilt sidan 2001, og er ei suksesshistorie. Det har i fleire år blitt arrangert av den lokale ungdommen. Dalalan er for dei som er interessert i PC, internett, og ikkje minst, dataspel. Dalalan har i 2016 sitt 15 års jubileum og med det, vil vi ønske alle sammen vedlkommen til eit flott arrangement!

Dalalan blir arrangert i Storfjord Kulturhus der vi har plass til 80 deltakarar. Som deltaker får du ei fantastisk helg med glede, moro, og ikkje minst, ei helg med MASSE speling. Vi har kvart år mange besøkande som er innom Dalalan på besøk. Det er alt fra journalistar, jente, gutar og foreldre. Vi meinar at dette er eit av dei beste tiltaka ungdommen på Stranda har tilbud om. Under kan du sjå ein "videorapport" frå eit av våre tidelige arrangement, i tillegg til at du kan lese meir om arrangørane av dalalan nederst på sida.

Arrangørane av Dalalan

Simen Vågsæter

+47 924 11 473


Simen har vært med å arrangert Dalalan sidan 2011, og har en del års erfaring med å arrangere LAN. Simen har fagbrev som IKT-servicemedarbeider.

Petter Ringstad

+47 958 80 051


Petter har vært med å arrangere Dalalan sidan 2012, og er dyktig innan grafisk design og div. datasupport. Han studerer for tida Markedsføring og Ledelse ved NTNU.

Tobias Manthey

+47 458 43 874


Tobias er i 2016 for første gang med å arrangere Dalalan. Han har en del erfaring innen IKT. Han har vore elev på Ålesund vidaregåande skule der han gikk IKT-servicefag, men går no andre året studiespesialiserande ved Stranda VGS.