REGLAR

Dalalan sine reglar er til for at alle skal ha det best mulig på lan. Ved å melde deg på Dalalan har du automatisk sagt deg ENIG i reglane.